Bảng Báo Giá – Quản Trị Website

Gói Simple

 • Kiểm tra hoạt động website hàng ngày
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 • Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố
 • Cập nhật nội dung, tin tức, sản phẩm 15 nội dung
 • Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết
 • Cập nhật, tối ưu ảnh chuẩn SEO 15 ảnh
 • Cấu hình email domain
 • Tối ưu hóa onpage website 3 trang / webste
 • Tư vấn marketing online
 • Công cụ thống kê, giám sát website
 • Quản trị hosting

1.200.000 VNĐ
/ Tháng

gọi ngay

Gói Advance

 • Kiểm tra hoạt động website hàng ngày
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 • Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố
 • Cập nhật nội dung, tin tức, sản phẩm 35 nội dung
 • Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết
 • Cập nhật, tối ưu ảnh chuẩn SEO 35 ảnh
 • Cấu hình email domain
 • Tối ưu hóa onpage website 5 trang / webste
 • Tư vấn marketing online
 • Công cụ thống kê, giám sát website
 • Quản trị hosting

2.000.000 VNĐ
/ Tháng

gọi ngay

Gói Supper

 • Kiểm tra hoạt động website hàng ngày
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 • Phục hồi dữ liệu khi gặp sự cố
 • Cập nhật nội dung, tin tức, sản phẩm 50 nội dung
 • Kiểm tra khắc phục lỗi liên kết
 • Cập nhật, tối ưu ảnh chuẩn SEO 100 ảnh
 • Cấu hình email domain
 • Tối ưu hóa onpage website 10 trang / webste
 • Tư vấn marketing online
 • Công cụ thống kê, giám sát website
 • Quản trị hosting

3.000.000 VNĐ
/ Tháng

GỌI NGAY

Quản Trị Website Tại LD4A Bạn Sẽ

 • Cập nhật Thường Xuyên
 • Rẻ hơn 50% so với thị trường
 • An toàn – Hiệu suất bảo mật cao

Quản Trị Website Tại LD4A Bạn Sẽ

 • Quản trị Website theo yêu cầu.
 • Tối ưu SEO Fanpage – Google – Analytic – Console.
 • Báo cáo tháng đúng chỉ tiêu hợp đồng